Representant

Kjell Engebretsen

Kjell Engebretsen

Kjell er pensjonist med lang fartstid både som politiker og som byråkrat.
Både yrkesmessig og politisk har interessene i det vesentligste gått i retning av helse - og sosialsektoren.