Kasserer

Knut Erik Robertsen

Knut Erik Robertsen

Knut Erik er utdannet siviløkonom fra NHH, og har en variert arbeidserfaring fra såvel offentlig som privat virksomhet. Dagens hovedbeskjeftigelse er i Verdipapirforetakenes Forbund. Han er særlig opptatt av arealplanlegging og mener det er viktig at vi i kommunen legger til rette både for næringsutvikling og en boligbygging som gir nyetablerte og småbarnsfamilier mulighet til å bosette seg i kommunen.