Om Frogn Arbeiderparti

Frogn Arbeiderparti


Styret

  • Rita er daglig leder i Studentsamskipnaden i Østfold, og sitter i kommunestyret i Frogn.

  • Jeg har vokst opp i Drøbak, er siviløkonom, og har sittet ên periode i kommunestyret og i utvalg for miljø, plan og bygg. Jeg er opptatt av grønne verdier, vern av gamle Drøbak og næringsutvikling. Videre er jeg særskilt opptatt av å ta vare på fremtiden - våre barn og unge. De må sikres gode oppvekstvillkår, så som gode skoler, gode idrettsanlegg og andre fritidstilbud, og mulighet for skaffe bolig i egen kommune.

  • Knut Erik er utdannet siviløkonom fra NHH, og har en variert arbeidserfaring fra såvel offentlig som privat virksomhet. Dagens hovedbeskjeftigelse er i Verdipapirforetakenes Forbund. Han er særlig opptatt av arealplanlegging og mener det er viktig at vi i kommunen legger til rette både for næringsutvikling og en boligbygging som gir nyetablerte og småbarnsfamilier mulighet til å bosette seg i kommunen.

  • Jeg er politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og jobber spesielt med klima og miljøpolitikk. Nettopp derfor er jeg opptatt av at Frogn kommune skal prioritere en bærekraftig utvikling av Gamle Drøbak og kommunen. Jeg er glad i natur og friluftsliv og bruker Frognmarka mye. Jeg ser hvor viktig Frognmarka og tilgang til Oslofjorden er for innbyggerne i kommunen. Gjennom idrett, rekreasjon og friluftsliv er det en god investering for framtiden å forvalte naturområdene både i skogen og ved sjøen i et generasjonsperspektiv.

  • Siri Margrethe har bodd i Frogn siden 2002, er fra Larvik og har vært pensjonist i ett par år. Hun er aktiv i Frogn Arbeiderpartis styre. Hun er lektor med påbygning i forvaltningsledelse. I 25 år har hun vært leder i universitets-og høgskolesektoren; først i Alta og deretter på NMBU i Ås. Siri Margrethe er engasjert i kunst og kultur, er en aktiv turgåer, kjemper for å bevare grønne lunger og brenner for vern av Gamle Drøbak. Barn og unges oppvekstvilkår opptar henne særskilt som bestemor til 5. Men fremfor alt vil hun kjempe for en verdig alderdom for alle, og at det skal være kjekt å bli gammel i Drøbak.

  • Jeg er 32 år, utdannet maskiningeniør og jobber med salg. Jeg bor i Drøbak og har to jenter. Jeg er i hovedsak medlem i Arbeiderpartiet fordi jeg ønsker ett samfunn med sterkere fellesskap og generelt mindre forskjeller. Jeg brenner veldig for de svakeste i samfunnet, og tilrettelegging av arbeidsplasser slik at flest mulig kan få muligheten til sysselsetting. Jeg er også veldig opptatt av barn, unge og oppvekstvilkår, att de yngre har det de trenger for en god og trygg oppvekst, både skole og fritidsaktiviteter.

  • Jeg er politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og jobber spesielt med klima og miljøpolitikk. Nettopp derfor er jeg opptatt av at Frogn kommune skal prioritere en bærekraftig utvikling av Gamle Drøbak og kommunen. Jeg er glad i natur og friluftsliv og bruker Frognmarka mye. Jeg ser hvor viktig Frognmarka og tilgang til Oslofjorden er for innbyggerne i kommunen. Gjennom idrett, rekreasjon og friluftsliv er det en god investering for framtiden å forvalte naturområdene både i skogen og ved sjøen i et generasjonsperspektiv.