Representant

Vibeke Lundh Karlsen

Vibeke Lundh Karlsen

Jeg er utdannet barnevernpedagog, og jobber nå med bosetting av enslige mindreårige flyktninger etter mange år med arbeid på barneverninstitusjoner. Jeg er spesielt opptatt av barn og unges oppvekstvilkår, men som omsorgsarbeider er jeg også opptatt av psykisk og fysisk helse og god livskvalitet gjennom hele livsløpet. Som hundeeier og jeger er det også viktig for meg at vi bevarer Frognmarka og andre grønne lunger slik at alle får mulighet til å være nær naturen. Jeg er født og oppvokst i Frogn, og er opptatt av at unge som ønsker å etablere seg i Frogn skal ha mulighet til det. Da må vi sørge for at det bygges boliger som også de unge har råd til.